top of page

Energia în yoga - Prima parte – Despre Koshas, Prana, Bhootas

Updated: Nov 4, 2021
Destul de des amintim la ora de yoga Pancha Koshas, cele cinci învelișuri ale ființei (stratul fizic, stratul energetic, stratul gândurilor și al emoțiilor, stratul intelectului și stratul beatitudinii).Pe această temă a celor 5 kosha, vă recomandam mai demult două articole foarte bune:

Azi mergem puțin mai departe în arhitectura energetică a ființei. Pentru că, din perspectiva yoghină, anatomia și fiziologia merg dincolo de corpul fizic și mult mai departe de ceea ce putem vedea cu ochii.


Dacă zăbovim asupra Pranamaya kosha, învelișul energetic al ființei, observăm că acesta face legătura între corpul fizic si cel al gândurilor și emoțiilor. Când ne referim la acest înveliș, noi invocăm de cele mai multe ori prana - respirația și harta chakrelor.


Despre prana


Dar prana este mai mult decât respirație, este însuși principiul vital, pentru care respirația este doar un vehicol. Prana este ceea ce diferențiază materia inertă de viață.

În filosofia latină, prana are ca și corespondent anima, în greacă – pneuma, iar în cultura chineză corespunde lui qi.


Aerul, apa, hrana, lumina, căldura și alte surse mai subtile de energie sunt alchimizate și circulate în interiorul (și în afara) corpului fizic, pentru a permite vieții să se manifeste.

Putem să observăm că sursele de energie se suprapun peste cele cinci elemente(Pancha Maha Bhoota):

- hrana corespunde elementului pământ (prithvi)

- apa (jal)

- lumina și căldura sunt asociate focului (agni),

- aerul sau vântul (vayu)

- sursele mai subtile de care vorbeam se manifestă în elementul spațiu (saueter) – akasha

Opriti-va o clipa pentru a privi fotografia cu apusul de soare: avem pamantul, apa, focul (soarele) si cerul, toate manifestate in spatiu.

Energia subtilă a vieții poate fi văzută ca o formă de informație, transmisă pe diferite nivele, la diferite frecvențe vibraționale. Așa cum curentul circulă în rețelele electrice, sau informația circulă într-un sistem de computere, energia circulă în corpurile noastre dar și în afara acestora – atunci când comunicăm, când transmitem informații, exprimăm emoții.

Există transmitere de energie/ informație la nivelul propriului corp (în interiorul acestuia sau dinspre și spre exterior – dinspre și spre alte corpuri din imediata noastră apropiere), așa cum există transmitere de informație la un nivel mult mai amplu.

Așa cum computerul nostru personal este conectat la uriașul sistem al internet-ului, așa și ființa noastră este conectată energetic, pe mai multe planuri, de la grosier la subtil, la un sistem universal de energie. De unele aspecte ale acestui flux de informație suntem conștienți, de altele mai puțin.


Ayurveda și medicina tradițională chineză explică condițiile medicale ca și dezechilbre sau blocaje la nivelul sistemului energetic.

Cum apar aceste blocaje? Este foarte mult de discutat pe această temă. Foarte pe scurt, unele blocaje pot fi pur și simplu transmise generațional sau tribal.

Îmi vin acum în minte două aspecte comune ale civilizației vestice, transmise de milenii și care se reflectă în blocaje psihologice dar și blocaje care impacteaza corpul fizic:

- relația disfuncțională pe care o are cultura vestică cu sexualitatea, despre care învățăm de generații că este un păcat, că este rușinoasă și de ascuns.

- devalorizarea, sentimentul că nu suntem de ajuns, că nu merităm – generat, destul de probabil, de amprenta păcatului originar

O altă cauză subtilă a blocajelor o avem în amprentele karmice, memorate în corpul cauzal – anandamaya kosha. Faptele noastre bune sau rele, din existența curentă sau din existențe trecute, influențează circuitul energetic.

Alte blocaje pot apărea ca urmare a incapacității noastre la un anumit moment de a procesa o experiență traumatică : emoția, care este și ea o formă de informație, este împinsă și păstrată în interior. În paralel – dezvoltăm mecanisme de a ocoli traseele energetice naturale, cum ar fi disocierea. La rândul nostru, putem transmite mai departe acest gen de blocaje copiilor noștri.


Într-un univers în care toate infinitele forme de manifestare au un substrat comun și comunică, se influențează reciproc, este dificil și poate artificial să izolăm foarte strict cauzele blocajelor. Acestea pot avea legătură de exemplu și cu harta cerului la naștere sau la momentul curent, spațiul în care ne aflăm și coordonatele acestuia, oamenii alături de care petrecem timp etc.


În aceeași linie a intercorelării, este interesant de observat felul în care corpul mental, al gândurilor și emoțiilor, prin intermediul corpului pranic, poate impacta corpul fizic – deoarece de multe ori aceste blocaje emoționale se reflectă direct în afecțiuni ale corpului grosier.

Similar, afecțiuni ale corpului fizic impactează corpul gândurilor și al emoțiilor. Mai departe, de cele mai multe ori, un corp fizic bolnav, lipsit de vlagă și o minte tulburată – nu pot susține procesul de evoluție spirituală care este un deziderat pe care toți îl purtăm în noi.

Și ca să închidem cercul – de multe ori înțelegeri spirituale profunde se reflectă în vindecări miraculoase ale corpului fizic sau într-un aport foarte mare de energie.


Despre Pancha Maha Bhoota (cele cinci elemente)


Modelul celor cinci elemente, la fel ca și chakrele, face parte dintr-un sistem de hărți folosite pentru a înțelege viața și inter-relaționarea.


Conform lui Sebastian Bruno de la thaivedic.teachable.com:


Tradiția yoghină și ayurveda pornesc adesea de la modelul celor cinci mari elemente ca o cale de a înțelege individualitatea ființei, relația cu alții dar și cu mediul sau mai departe, cu universul.

De la legătura pe care o avem cu farfuria de mâncare, până la legătura pe care o avem cu astrele și mișcarea lor.


Să le privim pe rând.


Elementul pământ este o expresie a solidității. Pământul simbolizează putere, stabilitate și structură. Funcția acestui element este de a oferi suport și rezistență.


Elementul apă ne oferă experiența fluidității, a curgerii, adaptabilității. Pe lângă acestea, o funcție importantă este cea a coeziunii, apa este un element de conexiune, unește, leagă.


Elementul foc aduce căldură, transformare, coacere. Este asociat cu reactivitatea, capacitatea de a răspunde situațiilor.


Elementul aer/vânt ne duce cu gândul la experiența mișcării. Mișcarea corpului, mișcarea gândurilor, vântul din natură. Este asociat cu vibrația și creșterea. Calitățile acestui element: mobil, ușor, imprevizibil.


Elementul eter reprezintă libertatea, vidul. El oferă terenul de acțiune pentru celelalte elemente și calitățile sale sunt claritatea, subtilitatea și expansivitatea.


În ayurveda se consideră că cele două elemente de la capătul spectrului – pământul și eterul - sunt cele mai stabile elemente și cel mai puțin susceptibile de a suferi dezechilibre, iar vântul este cel mai expus.

Bineînțeles, există o legătură directă între elementul vânt și cele cinci vayu, despre care noi vom vorbi un pic mai departe.


Mai sus am transcris și tradus ideile principale dintr-un video care mi s-a părut frumos structurat, despre cele cinci elemente:


În plus față de cele de mai sus, aș mai aminti aici următoarele:


Avem cinci elemente, și când le numărăm pe degete, putem să ne amintim că în tradiția yoghină fiecare deget corespunde unui element. Astfel:

Degetul mare corespunde focului (agni)

Degetul arătător este asociat cu elementul aer (vayu)

Degetul mijlociu corespunde spațiului / eterului (akash)

Degetul inelar corespunde pământului (prithvi)

Degetul mic este asociat cu apa (jal)

Această asociere este utilă atunci când operăm cu mantre.


În paranteză fie spus, această asociere nu este neapărat una foarte fixă sau universală. Am întâlnit și alte asocieri – degetul mare cu pământul etc.

E bine să ne amintim că avem de-a face cu un sistem de hărți, de modele, o încercare de a transpune într-un limbaj limitat a unor înțelegeri care se petrec de multe ori într-un context mai înalt decât mintea obișnuită. E vorba de o descriere simplificată, o traducere în limbaj convențional – a unor aspecte subtile ale realității care nu sunt prea ușor accesibile.

Eu văd acest proces ca pe o încercare de structurare și translație a unui foarte amplu sistem multi dimensional, cu infinite corelații - într-un model cu două sau trei dimensiuni – pentru că mintea umană obișnuită atât poate să cuprindă sau să înțeleagă.


O altă temă pe care vreau să o amintesc: poate fi interesant de contemplat că elementele au un rol în creație, în funcționarea a ceea ce este creat dar și în distrugere.


Un alt aspect interesant pentru practicantul de hatha yoga este relația celor cinci elemente cu conceptul de sthira & sukha.

Ne reamintim aici de atributele pe care, conform lui Patanjali, sunt asociate asanelor: “sthira sukham asanam” (asana este stabilă și plăcută).

Asana, asemeni tuturor structurilor viabile, presupune stabilitate, rezistență, forță dar și flexibilitate, fluiditate.33 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


Post: Blog2_Post
bottom of page