top of page

Despre Yoga și cele 8 ramuri ale sale (prima parte)

Updated: Oct 3, 2023

Așa cum am mai amintit în postări anterioare pe grupul de FB LalaYoga, Yoga pentru bucurie, în Yoga Sutra a lui Patanjali, tratatul de yoga cel mai cunoscut în zilele noastre, yoga este privită ca un sistem format din 8 componente principale. Conform sutrei 2.29, una dintre cele mai cunoscute și citate sutre, yoga este structurată astfel:


2.29 „Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi” sunt cele 8 părți componente ale sistemului Yoga.


I. Yama (un set de 5 norme de conduită care cer autocontrol, abținere de la fapte care aduc rău în lume dar și în propria minte). Acestea sunt formulate negativ, „nu fă așa”.


Sutra 2.30: Yama (stăpânirea de sine) cuprinde nonviolența (ahimsa), sinceritatea(satya), ne-furtul (asteya), castitatea (brahmacarya), neagonisirea sauneacumularea (aparigraha).

Sutra 2.31: Acestea, necondiționate de felul nașterii, de loc, de timp sau împrejurări, extinzându-se la toate stadiile, formează Marele Legământ.


II. Niyama (alt set de 5 practici austere) sunt cerințe sau îndemnuri afimative, „fă așa”. Scopul lor este înlocuirea tendințelor joase, tamasice, cu tendințele înalte, satvice.


2.32 Puritatea (saucha), împăcarea (samtosha), asceza (tapah), studiul și cunoașterea de sine (svadhyaya) și devoțiunea față de divinitate (ishvara-pranidana), acestea sunt regulile.

2.33 Pentru înlăturarea patimilor (se recomandă) întoarcerea gândurilor spre cele contrarii.


III. Asana este postura de yoga. În practica modernă, aceasta este componenta în jurul căreia gravitează practica. Nu o să comentez acum acest aspect al realității, nu vreau să îl încadrez în „bine” sau în „rău”, potrivit sau nepotrivit, o să menționez doar că următoarele 3 sutre sunt unicele refereriri la practica de asane, într-un tratat cu 194 de versete (în unele variante, 196).


2.46 Postura, stabilă și plăcută. (sthira-sukham asanam).

2.47 Prin relaxarea efortului, meditând asupra Celui Nesfârșit.

2.48 Din aceasta, rezultă încetarea efectului polarităților (perechilor de contrarii).


IV. Pranayama, controlul respirației

2.49 Aceasta fiind împlinită, urmează pranayama, controlul procesului inspirației și expirației.

2.50 Sub formă externă (pranayama externă, puraka, se referă la controlul expirației), internă (recaka- inspirație) sau suspendată (apneea sau kumbhaka), regularizată de loc, timp și număr, devenind prelungă și subtilă.

2.51 Cel de-al patrulea tip pe pranayama este dincolo de controlul internului și externului.

Este vorba de un control foarte subtil al suflurilor dincolo de domneniul respirației.

2.52 Prin aceasta este îndepărtat vălul care acoperă lumina.

2.53 Și mintea devine capabila de concentrare.


V. Pratyahara – retragerea simțurilor de la obiectele lor.

2.54 Simțurile în neatingere cu prorpiul obiect, constituie pratyahara.

2.55 Din aceasta, suprema supunere a simțurilor.


Despre următoarele 3 ramuri ale Yoga, aici: https://www.lalayoga.net/post/despre-yoga-și-cele-8-ramuri-ale-sale-partea-a-doua. După care planul meu este să mergem mai adânc cu fiecare din cele 8 componente și ramificațiile lor, precum și felul în care acestea se întrepătrund și se susțin reciproc.

Orice completare, opinie, întrebare este mai mult decât binevenită, m-aș bucura mult să devină un subiect de studiu interactiv.


Referință:

Yoga Sutra în traducerea lui Constantin Făgețan, comentată de Gheorghe Jurj, publicată de societatea Informația în 1993.

119 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page